Tumblelog by Soup.io
 • carriecarrie
 • gemma
 • ladybird93
 • trawacytrynowa
 • ahora
 • lornaa
 • kaha
 • guyver
 • stockholmsyndrome
 • elMojito
 • toskafkee
 • justinek
 • tru-skawka
 • hotgirls
 • dodomudaleko
 • elentarie
 • unitedsoupsfashion
 • sarkastyczna
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2019

1391 0526 500
Ewa Jarocka
Reposted fromhormeza hormeza viacoookiemonsteeer coookiemonsteeer
Chciałoby się niekiedy być kanibalem – nie tyle gwoli przyjemności pożarcia kogoś, ile raczej zwymiotowania go. 
— Emil Cioran "O niedogodności narodzin"
Reposted fromlovvie lovvie viacoookiemonsteeer coookiemonsteeer
0076 fc17 500
Anna Ciarkowska 
Reposted fromhormeza hormeza viacoookiemonsteeer coookiemonsteeer
7621 cd2f 500

rahmagical:

what a plot twist

Reposted frommirkkuz mirkkuz viacoookiemonsteeer coookiemonsteeer
Każda silna kobieta powinna raz w miesiącu wypić butelkę wódki i popłakać - to nie oznaka słabości, lecz aktualizacja oprogramowania.
— znalezione.
- Ile razy układałaś sobie w myślach odpowiedź na SMS, który nigdy nie przyszedł ?
- 7 lat... - wyszeptała.
— Autor Bezdech
Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadna ilość poczucia winy nie naprawi błędów przeszłości i żadna ilość nerwów nie jest w stanie zmienić przyszłości.
Reposted fromdivi divi viaoll oll
Prawdopodobnie część naszych marzeń nigdy się nie spełni. I prawdopodobnie za jakiś czas będziemy za to życiu wdzięczni.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaoll oll
5243 850f
Bądź tak blisko, że w środku.
— Ochocki, Vithren, "Włóżkowstąpienie", "Łuny twojego uśmiechu", "Nieporno"
Reposted fromvith vith viacoookiemonsteeer coookiemonsteeer
Kobiety, nie jesteście centrum rehabilitacyjnym dla źle wychowanych mężczyzn. To nie wasze zadanie zmieniać ich, wychowywać czy im matkować. Potrzebujecie partnera, a nie projektu.
— Julia Roberts
Nie chciałem spotykać żadnego starego znajomego. Takie spotkania są jeszcze gorsze od pogrzebów. To największa tortura - próba znalezienia kogoś, kogo kiedyś się znało, w obcej, nagle pojawiającej się zupełnie znikąd osobie, w prostych, uśmiechniętych zdaniach, udawanie kogoś, kim było się kilkanaście lat temu, wyłącznie po to, aby osiągnąć jakikolwiek pułap porozumienia. Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viaszalony-virus szalony-virus
Ojciec nauczył mnie jednej ważnej rzeczy: jeśli kiedykolwiek postąpisz wobec kogoś źle, ten ktoś być może o tym zapomni lub się nawet o tym nie dowie, Ty natomiast nie zapomnisz o tym nigdy.
— Graham Masterton
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viakudlaty kudlaty
    (…)Chciałbym mieć kobietę, z którą bym się mógł wygłupiać. Kobietę kumpla, z którą szedłbym przez życie, robiąc sobie jaja. Taka łajdacka para- to mój ideał. Ale niewiele znam takich kobiet i są zajęte. A inne? Po pół godziny mam ich dosyć. A co dopiero, żeby któraś została do rana?
     
— Marek Raczkowski
Reposted frompiepszoty piepszoty viablackheartgirl blackheartgirl
9340 e1a8 500
chyba spróbuję
Reposted fromniezwykla niezwykla viablackheartgirl blackheartgirl
2046 76fb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaMezame Mezame
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl