Tumblelog by Soup.io
 • carriecarrie
 • gemma
 • ladybird93
 • trawacytrynowa
 • ahora
 • lornaa
 • kaha
 • guyver
 • stockholmsyndrome
 • elMojito
 • toskafkee
 • justinek
 • tru-skawka
 • hotgirls
 • dodomudaleko
 • elentarie
 • unitedsoupsfashion
 • sarkastyczna
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2019

6138 7196 500
Reposted fromsavatage savatage
6325 41f0 500
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern
Tęsknię do Ciebie przez stół, przy którym siedzimy, tęsknię z fotela na fotel obok, w teatrze czy w kinie (…) na szerokość kołdry, która okrywa nas oboje, tez potrafię tęsknić do Ciebie - przez drzwi łazienki, w której się kąpiesz, i przez schody, po których idziesz do mnie, i przez naskórek mój, szczelnie przywarty do Twego.
— Osiecka i Przybora
5900 8632 500
Reposted fromhormeza hormeza vialaparisienne laparisienne

May 20 2019

1160 0704
Reposted fromoutline outline viabecomingjane becomingjane
Reposted fromillidan illidan viabecomingjane becomingjane
4037 26ec 500
Reposted fromIriss Iriss viabecomingjane becomingjane
3004 7aac
ta radość <3
6858 0957 500

luxylicious:

instagram: @loremaesen

Reposted fromMadeleinex Madeleinex viabecomingjane becomingjane
6188 1b2d
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabecomingjane becomingjane
8363 e4ac 500
Reposted fromosaki osaki viabecomingjane becomingjane
2542 ab25
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabecomingjane becomingjane
6923 84eb 500
Reposted fromkaramazow karamazow viabecomingjane becomingjane
4866 0fe4 500
Reposted frompea-pea pea-pea viabecomingjane becomingjane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl