Tumblelog by Soup.io
 • sarkastyczna
 • unitedsoupsfashion
 • elentarie
 • dodomudaleko
 • hotgirls
 • tru-skawka
 • justinek
 • toskafkee
 • elMojito
 • stockholmsyndrome
 • guyver
 • kaha
 • lornaa
 • ahora
 • trawacytrynowa
 • ladybird93
 • gemma
 • carriecarrie
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

4746 a7a4
Reposted fromdusielecc dusielecc via12czerwca 12czerwca
9530 f792
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaborntomunch96 borntomunch96

December 04 2017

Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Jest przystojny, ale ma coś jeszcze - tego wydestylowanego diabła, który chowa mu się w oczach.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viawarkocz warkocz
2126 e930 500
Reposted fromkjuik kjuik viawarkocz warkocz
Najbardziej boli brak zrozumienia, rozmowy. O miłości nie wspominając..
Reposted fromegzystencja egzystencja viawarkocz warkocz
9628 2c43
Reposted fromsohryu sohryu viawarkocz warkocz
Good morning!
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viamagenno magenno
Reposted frombluuu bluuu viamagenno magenno
8900 8145 500
Reposted frommariet mariet viamagenno magenno
1474 e77b 500
Thors toolset
Reposted fromPsaiko Psaiko viamagenno magenno
Postępuj tak, jakby przez cały czas patrzył na Ciebie ktoś, kto Cię kocha, szanuje i jest z Ciebie dumny.
— Małgorzata Musierowicz
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaherbatkowa herbatkowa
W pewnym momencie musisz zdać sobie sprawę, że pewne osoby mogą być w twoim sercu ale nie w twoim życiu, niestety.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo vialadylena ladylena
8960 87c0
Reposted frompesy pesy viajoannna joannna
4079 cf47 500
Reposted fromwwannie wwannie viawarkocz warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl