Tumblelog by Soup.io
 • sarkastyczna
 • unitedsoupsfashion
 • elentarie
 • dodomudaleko
 • hotgirls
 • tru-skawka
 • justinek
 • toskafkee
 • elMojito
 • stockholmsyndrome
 • guyver
 • kaha
 • lornaa
 • ahora
 • trawacytrynowa
 • ladybird93
 • gemma
 • carriecarrie
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2018

5643 608a
Reposted fromkarahippie karahippie vianawrocka nawrocka
9910 8f98
Reposted fromheroes heroes viachrzrzrz chrzrzrz
7901 dd75
Reposted fromkarahippie karahippie vianawrocka nawrocka
Niewiele trzeba czasu, aby życzenie stało się faktem.
— Uziel Mora
Reposted fromSEEiK SEEiK via12czerwca 12czerwca
Właśnie to lubię w zdjęciach - pozwalają uchwycić i przeżyć raz jeszcze szczęśliwe chwile.
— Zoe Sugg
Reposted fromxalchemic xalchemic via12czerwca 12czerwca
Chcę być z kimś, kto marzy, by zrobić wszystko, ale by nie robić nic  w deszczowe niedzielne popołudnie
— ATTICUS
Reposted fromanko25 anko25 via12czerwca 12czerwca
5065 eb6e 500
Reposted fromGodislove Godislove via12czerwca 12czerwca
0958 2180 500
My spirit animal 
Reposted fromEtnigos Etnigos via12czerwca 12czerwca
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid viawishyouwerehere wishyouwerehere
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viarudaizia rudaizia
Kobieta nie pragnie pięknego, nagiego męskiego ciała. Chce męskiej duszy. Potrzebuje podziwiać tego, kto zdejmuje z niej koronkową bieliznę i dotyka jej ciała. Ale przede wszystkim chce zachwytu w oczach mężczyzny. Lubi się w nich przeglądać. Bo tym, co żywi kobiecą namiętność, jest jego pożądanie. Świadomość, a najlepiej pewność, że on chce jej, i tylko jej.
— Kobieca czytelnia
Reposted fromyourtitle yourtitle viarudaizia rudaizia
2108 c75e 500
Niedziela na katowickim dworcu
Reposted fromZircon Zircon via12czerwca 12czerwca
3699 315d 500
Reposted fromturquoise turquoise viamaybeyou maybeyou
7716 04d1 500
Reposted fromsavatage savatage via12czerwca 12czerwca
Reposted fromfelicka felicka viamaybeyou maybeyou
7736 17eb
Reposted fromsavatage savatage viabetterthanlies betterthanlies
1338 59a9 500
Reposted fromfelicka felicka
2040 4b3b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawishyouwerehere wishyouwerehere

July 16 2018

Torres del Paine national park, Patagonia, Chile
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl