Tumblelog by Soup.io
 • sarkastyczna
 • unitedsoupsfashion
 • elentarie
 • dodomudaleko
 • hotgirls
 • tru-skawka
 • justinek
 • toskafkee
 • elMojito
 • stockholmsyndrome
 • guyver
 • kaha
 • lornaa
 • ahora
 • trawacytrynowa
 • ladybird93
 • gemma
 • carriecarrie
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2017

Nie ma wstydu w byciu głodnym innej osoby. Nie ma wstydu w pragnieniu dzielenia swojego życia z kimś.
— Augusten Burroughs
Reposted fromlaazy laazy viazyta zyta

Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności przepływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.

Reposted fromborn2die born2die viazyta zyta

September 14 2017

1305 3925 500

Mad Duck Posters company has the license to produce new art and t-shirts based on the 1991 Guyver film. Come join the group on Facebook and vote for it to happen: https://www.facebook.com/groups/209531396249858

September 13 2017

1287 59ec
Reposted fromIriss Iriss viakrzysk krzysk
4077 c1e8 500
Reposted fromfreakish freakish viaananas-w-puszce ananas-w-puszce
3162 4d3a 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viakrzysk krzysk


A Vegan Horror Story

Podoba mi się człowiek, którego oczy mówią więcej niż wargi.

— Lucy Maud Montgomery
Reposted fromkonwalia konwalia viaananas-w-puszce ananas-w-puszce
Reposted fromsilence89 silence89
Reposted fromjust-lovely just-lovely viaklangory klangory
6229 9f8f
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viaklangory klangory
2837 58e3 500
Reposted fromLimysoul Limysoul viaklangory klangory
2223 2810
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaklangory klangory
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaklangory klangory
7909 eceb 500
Reposted frompulperybka pulperybka viaklangory klangory
5612 3a25
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaklangory klangory
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl